ทนายความจังหวัดสงขลา 094 595 9526

ทนายความจังหวัดสงขลา 094 595 9526

เมนู

รู้จักจังหวัดสงขลา

ตราประจำจังหวัดสงขลา
ตราประจำจังหวัดสงขลา

คำขวัญจังหวัดสงขลา

"นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้"   

จังหวัดสงขลา

สงขลา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ตอนล่าง มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ (รองจากนครศรีธรรมราช) และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาคใต้ (รองจากสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) มีจังหวัดที่อยู่ติดกันได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี ยะลา สตูล และยังมีอาณาเขตติดต่อกับรัฐไทรบุรีและรัฐปะลิสของประเทศมาเลเซีย

ที่ตั้งและเขตติดต่อ

  ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ โดยมีจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกัน ดังนี้

ด้านเหนือ ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุงด้านใต้ ติดกับจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี รัฐเคดาห์ และรัฐปะลิสของประเทศมาเลเซียด้านตะวันออก ติดกับอ่าวไทยด้านตะวันตก ติดกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล

สัญญลักษณ์ประจำจังหวัดสงขลา

ต้นไม้ประจำจังหวัด: สะเดาเทียม (Azadirachta excelsa)
ดอกไม้ประจำจังหวัด: สะเดาเทียม

เขตการปกครอง

อำเภอในจังหวัดสงขลา

แบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น 16 อำเภอ 127 ตำบล 987 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่ออำเภอ อักษรโรมัน จำนวนตำบล จำนวนประชากร


1.เมืองสงขลา Mueang Songkhla 

ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 074311152 
Fax: 074311009 
Email: - 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


2.กระแสสินธุ์ Krasae Sin

ที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ ถนนเจดีย์งาม-เกาะใหญ่

ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์

จังหวัดสงขลา 90270
โทรศัพท์: 0-7439-9067 
Fax: 0-7439-9250 
Email: -
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


3.ควนเนียง Khuan Niang

ที่ว่าการอำเภอควนเนียง หมู่ที่ 2 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
โทรศัพท์: 074-386540 
Fax: 074-386540 ต่อ 13 
Email: - 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


4.คลองหอยโข่ง Khlong Hoi Khong

ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง ถนนโคกม่วง-บ้านเหนือ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง

จังหวัดสงขลา 90230
โทรศัพท์: 0-7450-1108 
Fax: 0-7450-1108 ต่อ 16 
Email:
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


5.จะนะ Chana

ที่ว่าการอำเภอจะนะ หมู่ที่ 2 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
โทรศัพท์ : 0-7420-7079,0-7420-7079 
Fax. : 0-7420-7079,0-7420-7081 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


6.เทพา Thepha

ที่ว่าการอำเภอเทพา ถนนเกษตรขันธ์ ตำบลเทพา

อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
โทรศัพท์: 074-376560,376382 
Fax: 074-376560,376382 
Email: -
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


7.นาทวี Na Thawi

ที่ว่าการอำเภอนาทวี หมู่ที่ 1 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
โทรศัพท์: 0-7437-1010 
Fax: 0-7437-1884 
Email: -
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


8.นาหม่อม Na Mom

ที่ว่าการอำเภอนาหม่อม เลขที่ 176 หมู่ที่ 5 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
โทรศัพท์: 0-7438-2123 
Fax: 0-7438-2123 
Email: 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


9.บางกล่ำ Bang Klam

ที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ เลขที่ 116 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์: 074-328-125 ต่อ 15 
Fax: 074-328-125 ต่อ 17 
Email: -
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


10.ระโนด Ranot

ที่ว่าการอำเภอระโนด หมู่ที่ 4 ถนนสุคนธาภิรมย์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
โทรศัพท์: 0-7439-010 
Fax: 0-7439-010 
Email: 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


11.รัตภูมิ Rattaphum

ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ หมู่ที่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทรศัพท์: 074-389111,074-388017 
Fax: 074-389111 ต่อ 14 
Email:- 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


12.สทิงพระ Sathing Phra

ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ หมู่ที่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทรศัพท์: 074-389111,074-388017 
Fax: 074-389111 ต่อ 14 
Email: -
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


13.สะเดา Sadao

ที่ว่าการอำเภอสะเดา ถนนกาญจนวนิช อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
โทรศัพท์: 0-7441-1026 
Fax: 0-7441-1026 
Email: -
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


14.สะบ้าย้อย Saba Yoi

ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย หมู่ที่ 1 ถนนสะบ้าย้อย-ลำไพล ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
โทรศัพท์: 0-7437-7123, 0-7430-6105 
Fax: 0-7437-7123, 0-7430-6105 
Email: sabayoi-sk@hotmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


15.สิงหนคร Singhanakhon

ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร ถนนสงขลา- ระโนด ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
โทรศัพท์: 0-7433-1422 
Fax: 0-7433-1422 
Email: -
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


16.หาดใหญ่ Hat Yai

ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์: 074-252008-9 
Fax: 074-252008-9 
Email: 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอต่างๆ

ระยะทางการเดินทางจากตัวเมือง